خر رمانتیک:

خرکیف:

خر کنجکاو:

خر سرحال:

خر نجیب:

خر بدبخت:
خر مکزیکی

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:۳٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/٩